Starine na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti

Starine na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti

4.11 - 1251 ratings - SourceGramatika za IV. razred, 1860 (21 list). ... AŒetveroevanA‘elje popa Vukosava, kraj XIII. a€” poA. XIV. vijeka, 20 X 28. Srp. slov. ustavni tekst na 155 listova (139 pergamena i 16 papira) po 26 redaka (izuzetno po 25 ili 27), u dva stupca (samo posljednjih 10 strana papirnog umetka punih). ... pa 1834. i 1837. g. 99. Psaltir u 8Ad. Csl. tekst ruske Aitampe s rukopisnim dopunama po 19 redaka. Zapis popa Andrijeanbsp;...


Title:Starine na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Author: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Publisher: - 1958
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA